Trening er effektiv behandling av kroniske tilstander

Trening er en effektiv, men ofte neglisjert behandling for mange kroniske tilstander. Dette er noe som i veldig mange tilfeller burde ha blitt rekvirert. Trening er billig, har få bivirkninger og har minst like god effekt som piller og operasjoner.

For sekundær forebygging av hjertesykdom, slagrehabilitering og som behandling for hjertesvikt og forebygging av diabetes er fordelene ved trening like store som medisinering. For sykdommer som ikke er livstruende, som ryggplager og artrose, er fordelene betydelige.

Så hvorfor er piller, operasjoner og potensielle bivirkninger så attraktivt?

Vi lar den henge litt i luften og gir dere her 4 eksempler på kroniske tilstander som har god effekt av trening som medisin.

Artrose knær og hofter

Har du artrose i knær eller hofter har trening vist seg effektivt for å redusere smerte og øke funksjon. Dette gjelder uansett alder, alvorlighetsgrad, smerteintensitet og funksjonsnivå.

Smerte under trening ved artrose betyr ikke at du pådrar deg større skader.

Det finnes svært mange passende øvelser for denne gruppen, og øvelsene bør inkludere styrke av muskulatur, utholdenhetskomponenter og øvelser for økt bevegelsesutslag. For overvektige er det effektivt å redusere vekt i kombinasjon med trening.

Langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter er trening en viktig del av behandlingsforløpet. Her viser det seg at type øvelser ikke er det viktigste, men kvaliteten på implementeringen av treningen. Denne kvaliteten bygger på veiledning, utarbeidelse og utførelse av hjemmeprogram og varighet av programmet. Øvelsesprogrammet bør inkludere en opplæringskomponent, en inkorporering av psykologiske prinsipper og progresjon i fysiske aktiviteter. For en del bør det inkluderes en større grad av adressering av psykologiske karakteristikker som katastrofetenkning, smertemestring og frykt for skade/bevegelse som kan være en barriere for å ta del i fysisk aktivitet.

Type 2 diabetes

Forskning støtter utholdenhetstrening, gradvis økende styrketrening eller en kombinasjon av disse to. For best effekter bør treningen være strukturert, og dette er blitt definert som planlagt, individualisert og veiledet. Effekten måles i forbedring av blodsukkerkontroll.

En stor fordel for denne gruppen er at effektene på tvers av ulike treningsformer for utholdenhet og styrke er relativt like, noe som gjør at pasientene har mulighet til å velge aktiviteter etter eget ønske og med tanke på eventuelt andre sykdommer.

Det er vist at resultatene er bedre om doseringen gir ukentlig treningsvarighet på over 150 minutter.

Hjertesykdom og hjertesvikt

Pasienter skal alltid jobbe innenfor treningstoleransen sin og øke belastning gradvis. I starten er direkte veiledning av styrketrening advokert. Gode gevinster er mulig hos de med aller størst risiko og hos de som holder seg til det som er foreskrevet.

 

Kilden bak dette innlegget er en nylig publisert studie; Prescribing exercise intervention for patiens with chronic conditions. http://www.cmaj.ca/content/early/2016/03/14/cmaj.150684

 

 

 

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen