Trenger jeg MR-bilde av ryggen?

Ryggplager er så normalt at 15-20 % plages med dette til enhver tid, og hele 40 % har hatt vondt i ryggen siste måneden. For mange går dette utover alminnelige aktiviteter, sosialt samvær og arbeid, og de ønsker derfor raske svar og årsakssammenhenger. Mange har også gjentagende ryggepisoder og ønsker å få en endelig bekreftelse på hva dette kan skyldes.

Vi ser veldig mange av disse personene hos oss og opplever at MR ses på som det ultimate verktøyet, og det er jo fascinerende hvordan vi kan se oss selv på innsiden. MR gir oss bilder som viser tingenes tilstand, mange kjenner noen som fikk utført slik diagnostikk hvor bildene kom tilbake med mange funn – og det kan jo være prolaps. Det er altså flere gode grunner bak ønsket til pasientene.

I denne teksten skal vi forklare deg når vi ønsker å gjennomføre en MR-skanning og når dette ikke er nødvendig. Du vil kanskje bli overrasket over hvor sjeldent dette er indikert, at funnene de ofte finner ikke er av betydning for plagene dine og at tidlig MR har vist seg å føre til at plagene varer lenger og oppleves verre på veien.

Allikevel finnes det tilfeller der vi ønsker å se hva et MR-bilde kan vise. Vi håper denne teksten kan være avklarende for deg som sliter med ryggen og har lurt på om du har behov for et bilde.

Når er det indikasjon for MR av ryggen?

En undersøkelse og samtale med deg vil avdekke dette behovet. MR vil ha nytteverdi dersom vi ønsker å bekrefte eller avkrefte en helt spesifikk problemstilling, for eksempel isjiasplager hvor operasjon vurderes eller mistanke om alvorlig patologi eller betennelsestilstander i ryggsøylen. Ved mistanke om prolaps som påvirker blærefunksjonen skal du inn til MR med det samme. Disse tilfellene utgjør heldigvis et fåtall av de ryggpasienten som oppsøker oss.

Utover disse tilfellene vil ikke MR gi oss flere svar og gi oss grunn til å endre intervensjonen som gjennomføres.

I hvilke tilfeller skal vi unngå MR?

I alle andre tilfeller enn de nevnt i avsnittet over så vil det ikke være indikasjon for MR, selv om dette veldig ofte utføres allikevel. Har vi utelukket de mer alvorlige tilfellene ved undersøkelsen, og deretter utfører en MR-skanning, så sitter vi igjen med et bilde som vil ha funn, men hvor funnene ikke vil være av betydning. Funnene vil ikke være av betydning for smertene og ikke for videre forløp. Dessverre skjer det alt for ofte at pasienter har blitt forklart disse bildene feil og allikevel sitter igjen med et inntrykk av at ryggen er skadet, sårbar og skjør. De aller fleste MR-bilder kommer med svar som viser én eller flere tegn på ting som skivedegenerasjon, skivebukninger, tap av skivesignal og også prolapser som ikke samsvarer med smertene og undersøkelsen.

Hvorfor betyr ikke disse funnene noe?

Disse funnene er helt naturlige aldersforandringer og finnes også hos helt smertefrie individer. De kan ses på som rynker på innsiden av kroppen, akkurat som at vi har rynker i ansiktet. Er vi over 25 år og halvt normale så vil MR-bildene vise ting. Disse tingene er som regel helt harmløse, i det minste til de forklares til deg som om de har betydning. Gis disse funnene betydning kan du bli sittende igjen med en oppfatning om at ryggen din er skadet og at du må passe på den. Dette kan føre til endret bevegelsesmønster, nedsatt aktivitetsnivå og negative tanker rundt egen rygg. Dette er faktorer vi vet at påvirker både smertene dine og funksjonen din, og derfor skal vi ikke ta MR-bilde i disse tilfellene. Leger og behandlere må derfor vite hvordan man eventuelt skal forklare disse bildene dersom de allerede er tatt. Her er helsepersonell i en situasjon der de enten kan dolke kniven i ryggen på deg, eller gjøre det riktige som er å ta den ut.

Ryggen vår er sterk og tilpasningsdyktig

Det er viktig at vi kan gi deg tilbake troen på egen rygg, og dette kan vi kun gjøre om vi forklarer deg hvilke faktorer som ikke vil være av betydning og viser deg alle de tingene du kan og bør gjøre eller endre. Du ble kanskje overrasket over hvor sjelden du trenger MR-skanning? Da tror vi også du blir overrasket over hvor mange muligheter det gir å se bort i fra disse unødvendige funnene og fokusere på å bygge en sterk og mobil rygg. Det er gode muligheter for en hverdag med mindre plager og en større tro på at ryggen din tåler belastning – for den gjør det.

Hva skal du gjøre?

Som en oppfølging til dette innlegget vil vi skrive en tekst om hva vi kan gjøre for å få en bedre rygg, helt i fravær av et MR-bilde. Vi skal se på hvilke ting vi skal ta tak i, hva skal vi gjøre og hvordan framtidsutsiktene er? Så følg med utover i januar.

Har du spørsmål til det vi har beskrevet her så står vi klare til å svare deg.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen