Fysioterapi

En fysioterapeut jobber med kropp, bevegelse og funksjon. Kunnskapsfeltet omfatter smerter, plager og funksjonsproblemer som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Kunnskapen er basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeuten tilnærmer seg plagene på individuell basis. Hvilke tiltak som settes i verk bestemmes etter en grundig funksjonsvurdering og samtale med pasienten. Nesten utelukkende består behandlingen av flere tiltak, ofte en kombinasjon av manuelle teknikker, treningsøvelser og endringer av forhold som ligger til grunn for plagen det søkes hjelp for. Det er viktig for oss at du som pasient blir gitt kunnskapen som behøves og får muligheten til å bidra aktivt i forløp.

Behandlingsmetoder:

Treningsøvelser og treningsveiledning
Teknikker for muskel-, ledd- og nervesystemet
Trykkbølge
Taping
Individuelle råd og veiledning

Våre fysioterapeuter

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen