Osteopati

Osteopati er en manuell behandlingsform som ønsker å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Gjennom ulike modeller undersøker og behandler osteopaten pasienter i alle aldre. Selv om pasientene ofte presenterer med muskel- og skjelettplager så finner osteopaten ofte at dette har sammenheng med tap av bevegelighet i forbindelse med følgetilstander av sykdom. Gjennom en rekke osteopatiske teknikker tilpasset hvert individ blir behandlingsformen trygg og skånsom for enhver pasient. Sammen med osteopaten vil du kunne sette opp en plan for dine behandlinger, slik at du oppnår dine mål.

 

Hva kan en osteopat hjelpe deg med?

En osteopat kan hjelpe deg med både akutte og langvarige lidelser i hele kroppen. Plagene kan ha ulike opphav og osteopaten jobber med å finne hovedårsaken til dette. Behandlingen kan bestå av både manuelle teknikker og aktive mestringsstrategier.

Eksempler på hva du kan få hjelp med hos en osteopat:

  • Hodepine og migrene
  • Muskel- og skjelettplager
  • Fordøyelsesbesvær
  • Forebyggende tiltak
  • Svangerskapsrelaterte plager
  • Behandling som kan lette følgetilstander av sykdom

 

Hva kan du forvente når du kommer til meg?

Når du oppsøker meg med dine plager vil jeg at du skal føle deg godt ivaretatt og forstått. Jeg bygger timen vår på profesjonalitet og gjensidig tillitt. Sammen skal vi finne frem til en plan for dine behandlinger og andre tiltak som vil bedre kroppens funksjon. Det er viktig for meg å se løsninger slik at du får optimalisert utbyttet av behandlingen.

”det er viktigere å kjenne hva slags person som har en sykdom, en å kjenne hvilken sykdom en person har” – Hippokrates

Ønsker du en osteopatisk vurdering av dine plager kan du kontakte meg på dorota@impulshelse.no. Du kan også lese mer om meg her.

Facebook BW

Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på naturvitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at muskel-skjelett- og bindevevsystemet, nervesystemet, det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert og egner seg for pasienter i alle aldre.

Hva jeg kan forvente hos osteopaten?

En Osteopat vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine problemer, din allmenne helse, annenbehandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten vil undersøke deg nøye. Osteopaten vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon. Områder som er smertefulle og oppleves som stive kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopaten, og eventuelt henvises videre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

SAMSUNG CSC

Våre osteopater

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen