Våre verdier

Våre verdier står som fundamentet i vår hverdag på Impuls Helse, og skal verdsette alle aspekter av vår hverdag. Ikke bare
innad på huset, men også i møter med pasienter og kunder, og også i vår kommunikasjon rundt det vi jobber med – helse på ulike plan.

Verdiene har fått tid til å forme seg, etter grundig og kontinuerlig jobbing med hvem vi ønsker å være, hvordan vi ønsker å ha det og hva vi jobber for å oppnå.

Vi har landet på 3 verdier: utvikling – samhold – glede.

 

UTVIKLING.

Utvikling er et bredt aspekt, men står sentralt hos oss. Utvikling handler om alt vi gjør. Vi ønsker å utvikle vår kunnskap, utvikle vår formidling, utvikle vår evne til å se, lytte og veilede deg, ikke minst utvikle våre tilbud slik at de treffer best mulig. Utvikling handler også om deg. Vi ønsker å se at du utvikler deg. At du lærer noe, mestrer din situasjon og får kunnskap til å ta gode helsevalg.

Utvikling er dynamisk. Vi ønsker ikke å stå stille, men følge med i tiden og gjerne være i forkant.


SAMHOLD.

Uten samhold kommer vi ingen vei. Samhold handler om å gå veien sammen og støtte hverandre, lære av hverandre og oppnå noe sammen. Før vi landet på samhold hadde vi flere ord opp; som samarbeid og tillit. Disse ordene føler vi lander fint under samhold og er byggesteiner når vi i fellesskap skaper noe sammen.

Samhold er viktig for oss i møtet med dere. Det er viktig for oss med faglig integritet, og i faglig integritet finnes det ikke rom for at vi kun skal utføre noe på dere, men veien mot bedre helse den skaper vi sammen med dere gjennom gjensidig respekt, kunnskap, fornuftige individuelle tiltak og gjennomføring. Resultatene kommer når vi får til et godt samarbeid på disse punktene.

 

GLEDE.

Vi skal ha det gøy på jobb, rett og slett, og det har vi! Det gir oss glede å møte dere, å jobbe med de feltene vi har ekstra
interesse for og det gir oss glede å møte hverandre som kollegaer. Derfor setter vi av tid til sosiale aktiviteter og har høy takhøyde på klinikken.

Glede er viktig for god helse. For å bevare god helse, og som en partner på veien mot bedre helse. Vi ser hvor viktig det er at tiltak som gjøres av dere sammen med oss føles lystbetonte, meningsfylte og passer i livene deres. Godt er det at også forskningen viser at dette er viktigere enn faste protokoller og standardbehandlinger.

Å fylle jobbhverdagen med glede gir oss overskudd. Overskudd til å ta vare på våre kunder, våre kollegaer, samt våre venner og familier i timene rundt jobb, og ikke minst til å møte utfordringer og vanskelige ting som oppstår.

Vi er stolte av våre verdier og ydmyke for at vi har en gruppe mennesker hvor disse falt naturlig på plass, og vi håper disse skinner igjennom i deres møte med oss.

Velkommen til Impuls Helse!

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen