Krystallsyken

Krystallsyke (BPPV)

også kalt benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) som på godt norsk betyr;

godartet anfallsvis posisjonsavhengig svimmelhet.

Men hva er krystallsyke eller BPPV?

Som navnet BPPV tilsier er dette altså en ufarlig tilstand som karakteriseres av episodiske, korte anfall med akutt svimmelhet utløst av posisjonsendringer av nakke og hode. Disse kraftige svimmelhetsepisodene varer vanligvis fra sekunder til et par minutter og kan ledsages av kvalme og oppkast.

Så hvorfor kalles det egentlig krystallsyke?

Krystallsyke er en irritativ tilstand i balanseorganet. Tilstanden skyldes antagelig at krystaller beveger seg inn i buegangene og forstyrrer balansesignalene som skapes av bevegelse av væske og dens stimulering av sensoriske hårceller i buegangene. Stimuleringen av disse cellene gir hjernen rask og presis informasjon om hodets bevegelser og posisjon og utløser muskelresponser som gjør at vi ikke faller og som stabiliserer synet vårt når vi er i bevegelse. Forstyrrelse av disse signalene kan dermed føre til en sterk følelse av ustøhet, svimmelhet og kvalme. Ved krystallsyke kan disse symptomene gjøre det svært utfordrende å utføre daglige gjøremål og ha en betydelig negativ påvirkning på livskvaliteten.

Men kan man bli kvitt krystallsyke da?

Ja! Heldigvis er krystallsyke en behandlingsbar tilstand. Flere studier estimerer at effekten av behandling varierer mellom 76-93% og har både umiddelbar og langvarig effekt (1;2;3). Tilbakefall er derimot ikke uvanlig og kan kreve ytterligere behandling, men også ved tilbakefall er behandling effektivt. Krystallsyke går også ofte over av seg selv, men raskest bedring oppnås ved spesifikk behandling.

Men hva går behandling av krystallsyke ut på?

Behandling av krystallsyke fokuserer i førsteomgang hovedsakelig på å reposisjonere krystallene (otolitter) til deres opprinnelige posisjon i øresteinsorganet Utriculus i det indre øret. Dette gjøres ved ulike reponeringsmanøvrer avhengig av hvilke av buegangene som er affisert. Teknikkene innebærer blant annet at terapeuten beveger pasientens hode i bestemte posisjoner for å hjelpe krystallene tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Er det vanlig å få krystallsyke da?

Det er anslått at rundt 20% av alle mennesker opplever svimmelhet minst én gang i livet, og at forekomsten øker med økende alder. Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet og rammer ca. 1,6% av den norske befolkningen. Det er også høyere forekomst blant kvinner enn menn.

Men hvis tilstanden ikke er farlig, hvorfor burde jeg da undersøkes?

Tilstanden i seg selv er ufarlig, men svimmelhet er et symptom som potensielt kan være forårsaket av en rekke ulike tilstander med ulik alvorlighetsgrad. Ved svimmelhet og mistanke om krystallsyke er det derfor viktig med korrekt diagnostisering for å bedre utfallet av eventuell behandling og for å utelukke andre alvorlige tilstander som kan assosieres med svimmelhetssymptomene.


Osteopater er autorisert helsepersonell med kvalifikasjon til å diagnostisere og behandle krystallsyke/BPPV og eventuelt henvise videre til korrekt instans ved mistanke om alvorlig patologi. Har du spørsmål om svimmelhet eller krystallsyke, send mail til paloscar@impulshelse.no eller bestill time:

Bestill time på Kolbotn her!

1.     Haynes DS, Resser JR, Labadie RF, Girasole CR, Kovach BT, Scheker LE, Walker DC. Treatment of benign positional vertigo using the semont maneuver: efficacy in patients presenting without nystagmus. Laryngoscope. 2002 May;112(5):796-801. doi: 10.1097/00005537-200205000-00006. PMID: 12150609.

2.     Tirelli G, D’Orlando E, Giacomarra V, Russolo M. Benign positional vertigo without detectable nystagmus. Laryngoscope. 2001 Jun;111(6):1053-6. doi: 10.1097/00005537-200106000-00022. PMID: 11404620.

3.     Cole SR, Honaker JA. Benign paroxysmal positional vertigo: Effective diagnosis and treatment. Cleve Clin J Med. 2022 Nov 1;89(11):653-662. doi: 10.3949/ccjm.89a.21057. PMID: 36319052.

4.     Imai T, Inohara H. Benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx. 2022 Oct;49(5):737-747. doi: 10.1016/j.anl.2022.03.012. Epub 2022 Apr 3. PMID: 35387740.

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen