Idrettskader

Impuls helse har veldig god erfaring med å forebygge og behandle idrettsskader. Vi trener også opp pasienter som har blitt operert for typiske idrettsskader, som for eksempel skader på leddbånd.

Det er viktig å være klar over at jo lenger du venter med å gå til behandling, jo lenger tid vil det ta å bli bra. Det er vist at det tar 3 ganger så lang tid å lege en skade som det tar fra skaden oppsto til det ble startet opp behandling. Mer om skadeutvikling og tilheling leser du under «belastningsskader» lenger ned på siden.

Akutte skader
Akutte skader oppstår plutselig og har en klart definert årsak og du vet akkurat når den oppsto. Noen ganger kan en skade som har utviklet seg over tid mistolkes som en akuttskade fordi resultatet av den langvarige overbelastning kan gjøre seg gjeldende fra en dag til en annen. Derfor er det viktig å komme til en terapeut som vet forskjellen på dette og som har god forståelse for utviklingen av skader.

En akutt skade kommer når belastningen er så stor at den forårsaker en irreversibel deformasjon av vevet. Det er viktig med rask behandling, og målet med dette er å begrense indre blødninger og forebygge eller lindre smerte. Dette vil skape bedre betingelser for påfølgende behandling og dermed tilhelingen av skaden. Standard behandling av akutte skader følger PRICE-prinsippet – Protection, Rest, Ice, Compression og Elevation. Det er nå fremmet et forslag om å endre Rest med Optimal Loading, da total hvile ikke alltid er det beste, men heller at symptombegrenset aktivitet kan føre til bedre resultater under behandlingen – dette prinsippet vil da kalles POLICE.

Akutte skader kan forebygges ved å trene styrke, stabilitet, teknikk og ved å påvirke ytre faktorer. Det er viktig å varme opp godt og det er viktig å ha trent opp tidligere skader da disse ofte er en årsak til nye akutte skader.

Eksempler på akutte skader er skader på leddbånd, meniskskader, lårhøner og strekkskader.

Belastningsskader
Belastningsskader utvikler seg over tid. Hver enkelt belastning, som det enkelte steg eller det enkelte hopp, er ikke stor nok til å forårsake vevsskade, men om det repeteres for ofte eller man har uhensiktsmessig teknikk eller utstyr så kan det over tid oppstå en vevsskade.

Ved behandling av belastningsskader er det viktig å oppsøke kyndig hjelp både med tanke på behandling, men også for å få en god forståelse av hvilke risikofaktorer som var med på å utvikle skaden og hvordan man kan eliminere disse. Ved å eliminere risikofaktorene kan vevet i mange tilfeller repareres bare som en følge av at selve grunnlaget for at skaden oppsto er borte.

Vi deler opp risikofaktorene i indre og ytre risikofaktorer, og vi i Impuls helse hjelper deg med å avdekke disse. Indre risikofaktorer går på feilstillinger, muskulær kontroll, teknikk/ferdighet, styrke etc., mens eksempler på ytre faktorer er treningsunderlag, værforhold, fottøy og annet utstyr. Ved grundig undersøkelse og samtale med deg kan disse faktorene avdekkes og du vil komme raskere tilbake og unngå tilbakefall.

Det aller viktigste med tanke på idrettsskader er forebygging. Den største risikoen for en idrettsskade, er en tidligere skade. Grundig opptrening er essensielt. Riktige øvelser for skaden din kan vi hjelpe deg med.

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen