Diafragmas funksjon og dens innvirkning på muskel- og skjelettplager

Diafragma er som kjent hovedpustemuskelen vår og er den fremste fasilitatoren i pusteprosessen. Diafragma kalles også mellomgulvet, og denne kuppelformede muskelen er spesielt viktig i det vi kaller inspirasjons-fasen av pustingen vår, altså når vi puster inn. Diafragma ligger festet til nedre kant av brystkassen og øker volumet i brystkassen ved at den trekker seg sammen og flater ut. Når volumet øker trekkes luften inn i lungene og vi har dermed pustet inn. Ved rolig og normal pusting vil diafragma hovedsakelig stå for denne aktiviteten selv, men ved behov har vi også det som kalles aksessoriske respirasjonsmuskler som kan bistå i å øke volumet i brystkassen. Dette kan vi også referere til som sekundære pustemuskler. Disse er blant annet muskler fra nakke og øvre del av rygg og bryst. Ved å trekke ovenfra bidrar de sekundære pustemusklene til økt volum i brystkassen og er gode hjelpere for diafragma når vi trenger ekstra mye oksygen, som for eksempel ved hard utholdenhetstrening.

Så hvordan kan dette være relevant for smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet?

Flere studier peker mot en assosiasjon mellom endrede pustemønster, nedsatt diafragmal aktivitet og langvarige smerter i nakke og rygg. Potensielt vil nedsatt funksjon eller redusert aktivitet i diafragma kunne føre til overkompensasjon og overbelastning av de aksessoriske respirasjonsmusklene i øvre del av rygg og nakke som igjen kan lede til anspentheter, ubehag og smerter. I tillegg til sin rolle i pusteprosessen er diafragma også en viktig stabilisator for nedre del av rygg gjennom regulering av buktrykket. Det er derfor også foreslått at nedsatt diafragmal funksjon kan være en potensiell underliggende årsak til utvikling og tilbakefall av korsryggsplager.

Diafragma er en kompleks muskel med stor påvirkning på flere av kroppens systemer gjennom sine mange forbindelser, både mekanisk, nevrologisk og sirkulatorisk. Tidligere har jeg også beskrevet hvordan diafragma påvirker nervesystemet og er et effektivt verktøy for regulering av stress. Har du ikke lest det, kan du se mer ”her”.

Vi vet derimot også at plager i muskel- og skjelettsystemet, som for eksempel langvarige rygg- og nakkesmerter er svært sammensatte og at vi sjelden kan peke på én anatomisk struktur som årsaken til alle våre problemer. Selv om det er det vi skulle ønske, vet vi også et det er enormt mange faktorer som spiller inn på våre smerter og plager, og hvordan vi opplever disse.

Diafragma og alle dens spennende funksjoner er derfor bare ett av flere potensielle verktøy vi kan forsøke å optimalisere og lære oss å bruke på best mulig måte på veien.

Behandling av diafragma kan derfor være et av flere fokusområder som inkluderes i et individuelt tilpasset behandlingsforløp hos en osteopat.

  • Yeampattanaporn O, Mekhora K, Jalayondeja W, Wongsathikun J. Immediate effects of breathing re-education on respiratory function and range of motion in chronic neck pain. J Med Assoc Thai. 2014 Jul;97 Suppl 7:S55-9. PMID: 25141528.
  • Janssens L, Brumagne S, McConnell AK, Hermans G, Troosters T, Gayan-Ramirez G. Greater diaphragm fatigability in individuals with recurrent low back pain. Respir Physiol Neurobiol. 2013 Aug 15;188(2):119-23. doi: 10.1016/j.resp.2013.05.028. Epub 2013 May 31. PMID: 23727158.
  • Inyoung K. The effect of the diaphragm stretching technique in the diaphragm contraction rate and trunk muscle activity in back pain patients. J Back Musculoskelet Rehabil. 2023 Sep 9. doi: 10.3233/BMR-230141. Epub ahead of print. PMID: 37718777.
Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.

Skroll til toppen