fbpx

Smerter i sener

Mange av oss har opplevd å ha smerter fra sener en gang. Kanskje spesielt hos de som driver med aktiviteter som inneholder et repetitivt (ensidig) belastningsmønster, som for eksempel løping, tennis, eller å skrive på tastatur.

Sener og tilpasning

Sener består av bindevev som forbinder musklene til knoklene. De overfører kraften fra musklene over til skjelettet og spiller derfor en viktig rolle i vår evne til å utvikle kraft og bevege oss. Når muskler og sener belastes over yteevne brytes de ned. I etterkant er det derfor viktig med restitusjon (mat, søvn, hvile). For at senen skal være fullstendig rehabilitert går det gjerne 2-3 dager. Da vil den være klar for ny belastning. Dersom dette repeteres over tid, vil senene kunne tilpasse seg en større belastning og bli sterkere.

Risikofaktorer

Kombinasjonen av høy belastning (som f.eks. under trening) og utilstrekkelig hvile er en viktig faktor ved utvikling av skader. I tillegg kan alder, biomekaniske aspekter, skadehistorikk, samt faktorer i omgivelsene påvirke risikoen for å utvikle en skade på senen.

Forebygging

For å forebygge slike skader anbefales grundig oppvarming før aktivitet og tilstrekkelig restitusjon i etterkant. Man bør variere måten man trener på slik at treningen ikke blir for ensidig. I tillegg er det viktig at man ikke øker intensiteten i aktivitet/trening for fort, men har en gradvis og kontrollert progresjon.

Senebetennelse

Den første tanken til de fleste med smerter fra en sene er kanskje at man har fått en senebetennelse. Dette kan også i visse tilfeller bekreftes av lege eller annen helsepersonell. Fagordet for senebetennelse er tendinitt. Endelsen –itt henviser til at det er en inflammatorisk prosess tilstede, det vil si at den skadede strukturen er betent. Behandlingen for en tendinitt går hovedsakelig ut på å begrense inflammasjonen ved bruk av hvile og medikamenter (NSAID-preparater).

Forskning viser at ved de fleste skader som skyldes langvarig overbelastning er det snakk om en tendinopati, og ikke en tendinitt.

Tendinopati

Tendinopati er en smertetilstand i en sene grunnet overbelastning. Man deler gjerne tendinopatier inn i faser etter hvor langtkomne de er, da dette har betydning for behandlingen. Les mer om disse fasene i innlegget om akillessmerter.
En tidlig tendinopati karakteriseres av økt væskeinnhold som fører til hevelse av senen og økt stivhetsgrad. Ved en langtkommen tendinopati forekommer det degenerative endringer i strukturen som blant annet omorganisering av fibrene og innvekst av blodkar. Endringene som skjer i en tendinopati fører til redusert evne til kraftoverføring som videre gir nedsatt evne til bevegelse og kraftutvikling. Med andre ord: senen blir svakere. I tillegg kjennetegnes tilstanden av smerte i sene under aktivitet og smerte ved trykk.

Tendinitt vs Tendinopati

Til tross for at symptomene så å si kan være de samme, ser man at den underliggende patologien, det vil si årsaken til smertene, er forskjellig ved tendinitt og tendinopati. Forskning viser at tendinopati ikke er en inflammatorisk tilstand. Ved tendinopati er det, i motsetning til tendinitt, ikke betennelse til stede. Dette gjør at tilstandene ofte bør behandles på forskjellig måte. Dessverre er det flere som feildiagnostiseres, noe som kan få konsekvenser for behandlingen.

Behandling

Ved tendinitt er det, som tidligere nevnt, fokus på å redusere inflammasjon under behandlingen. Noen preparater som er vanlige å bruke i behandlingen kan faktisk forverre tilstanden dersom man er feildiagnostisert og det egentlig er en tendinopati vi har med å gjøre. Blant annet viser forskning at bruk av ibufrofen og kortison-injeksjoner kan hemme tilhelingen og føre til økt stivhet i sener. Dette kan gi større fare for en seneruptur. Forventet behandlingstid vil også variere fra om det er en tendinopati eller en tendinitt, noe som er viktig å ha i bakhodet når det skal utarbeides en realistisk behandlingsplan.
Ved en tidlig tendinopati kan avlastning være nok til å behandle skaden. Ved en mer langtkommen tilstand anbefales en mer aktiv tilnærming til problemet med utførelse av blant annet eksentrisk trening og såkalt heavy slow resistance trening (les mer om heavy slow resistance her og her).  I tillegg kan tøying og manuell vevsbehandling ha effekt. Fokus under behandling av tendinopati er å stanse degenerative prosesser og optimalisere tilhelingen.

Det er viktig å gjennomgå en grundig undersøkelse hos fagkyndig helsepersonell dersom man opplever smerter fra sener. På den måten øker du sjansen for at du får rett diagnose og at riktig behandling igangsettes så tidlig som mulig.

I tillegg til en grundig undersøkelse og riktig behandling av den aktuelle senen, bør behandleren også fokusere på at den underliggende årsaken til skaden kan ligge et annet sted i kroppen. Ved å i tillegg behandle den underliggende årsaken vil man i større grad kunne sikre en langvarig endring og forebygge mot at skaden inntrer igjen på et senere tidspunkt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.