fbpx

Derfor bryr vi oss virkelig om hvordan du har det

I løpet av de 11 årene jeg har hatt en fot innenfor helsebransjen, har jeg møtt mange mennesker med smerter i muskel- og skjelettsystemet. En av erfaringene jeg har gjort meg, er at mennesker håndterer smerteproblemtatikk svært forskjellig, noe som har ført til stor interesse på området.

Smerte, og da særlig kroniske smerter, er noe som anses å være både belastende og til tider negativt. For det første, vil jeg bare minne deg på at ordet ”kronisk” ikke nødvendigvis betyr at du kommer til å oppleve disse smertene resten av livet. Kronisk betyr egentlig bare at smertene du opplever har vart i over 12 uker – det betyr ikke at du ikke kan bli kvitt smertene dine, eller at du ikke kan lære deg å håndtere smertene dine bedre. Det vi derimot, meg selv inkludert, ofte kan glemme, er at følelsen av smerte er en fantastisk persepsjon som involverer et helt biologisk system, som igjen er regulert av hjernen i reaksjon på et gitt miljøstimuli (1,2). Det vil si at smerte derfor faktisk kan sees på som et signal om at vi må endre adferd for å unngå stress, skade eller endring i kroppens homeostase. Dette forteller oss at smerte er et fundamentalt signal med høy prioritet som krever vår oppmerksomhet, og som kan gjøre det utfordrende å ikke gi følelsen av å oppleve noe ubehagelig i kroppen mye av vår oppmerksomhet.

La meg forklare deg raskt hvorfor smerte ikke = skade …

Opplevelse av smerte involverer fysiologiske, men også kognitive aspekter knyttet til adferd, og det blir derfor viktig å ha i bakhodet at smertepersepsjon også vil bli påvirket av hvordan vi prosesserer og reagerer på psykologisk stimuli (2,3).

Kroppen vår er faaaaantastisk, og bruker flere sanser på å oppfatte ulike situasjoner rundt oss. Som for eksempel ved smerte.

Vi har i hovedsak;

Et sensorisk system som avdekker smertens intensitet, karakter og lokalisasjon (4). Et affektivt motivasjonssystem som avdekker smertene som er forbundet med følelsen av smerte og vår emosjonelle respons på smerten, og et kognitivt og adferdsoppførselssystem som avdekker vår smerteadferd.

Dette systemet setter også opplevelsen av smerten i sammenheng med lært opplevelse av smerte og kobler smerten med erfaring. Ut fra dette bestemmer hjernen seg for hvor truende situasjonen er i relasjon til det som foregår rundt deg (1,2,4).

Når en pasient kommer med smerter vil derfor vi på Impuls helse ha hele mennesket i fokus i både undersøkelse og behandling. Det vil si at undersøkelse og behandlingen ikke kun rettes mot dine symptomer, men inkluderer deg som det hele mennesket du er, ditt miljø og din historie. Og nettopp derfor bryr vi oss virkelig om hvordan du har det – ikke bare hvor du har vondt.

Dere blir eksperter på det vi forteller dere

Som manuelle behandlere er vi primærpersoner for mange mennesker som oppsøker hjelp eller veiledning for plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Det er viktig for oss å være fortrolige med å få innsyn i forestillinger som kan utfordre god etterlevelse av behandlingen vi utfører i klinisk praksis. For oss er dette helt essensielt for å hjelpe pasientene våre på best mulig måte (5–7).

Vi bryr oss om at du forstår hva vi forteller deg. Vi vet at pasientene vi møter blir eksperter på hva de hører fra fagpersonell, og nettopp derfor er vårt hovedmål at vi sammen jobber mot at du skal bygge opp troen din på at kroppen din er sterk nok til å takle hverdagen du står i, fordi vi vet at mestringsfølelse og motivasjon vil kunne hjelpe deg til å kunne adaptere til miljøet rundt deg på best mulig måte.

Vi vet at du ikke oppsøker oss for medlidenhet, men for veiledning, støtte og oppmuntring. Vitenskapen kan imidlertid fortelle oss at dersom vi befinner oss i et miljø der det er mye fokus og oppmerksomhet på og rundt smertene vi opplever, kan dette påvirke smerteterskel og smertetoleranse (4). Vi har derfor et fokus på hva du faktisk kan klare å gjennomføre, og sammen lager vi en plan på hvordan du skal komme deg over målstreken. Vi ser deg ikke som gjennomsnittspersonen som kommer inn døren, vi ser deg for den du er og ønsker å ivareta dine behov som menneske.

Vi bryr oss faktisk virkelig om hvordan du har det.

 

Du er ingen maskin

Vi tror ikke på at kroppen din er en maskin som er ødelagt fordi du føler smerte. Vi tror heller ikke på at kun et sett med standardiserte øvelser skal fikse deg. Vi tror kropp og sinn henger sammen, og at alle dine nevrologiske nivåer vil påvirke hvordan du har det, og samtidig kanskje opprettholde plagene du opplever.

Alle nevrologiske nivåer vil kunne bidra til å opprettholde/redusere plager. Disse nevrologiske nivåene kan være miljøet du omgås, omgivelsene du befinner deg i, kapasiteten og forutsetningene du har i dag, identiteten din og evnen du har til adaptasjon. Ikke minst ønsker vi å investere i dine nåværende ressurser, slik at du kan bygge opp selvtillitt og mestringsfølelse rundt egen kropp.

Vi er interessert i deg som menneske, ikke bare plagen du presenterer med. Vi ønsker at du skal kunne stå bedre i eget utgangspunkt, hva gjelder tankemønstre, samt opplevelse av smerter/restriksjoner.

Du er summen av all belastningen du utsettes for i løpet av en dag, en måned, et liv. Hvordan du har det er faktisk hvordan du tar det – enten det er stress på jobb, eller smerter i ryggen. Og derfor bryr vi oss om hvordan du har det.

 

  1. Brodahl P. Sentralnervesystemet. 5. utg. Universitetsforlaget; 2013. 646 s.
  2. Linton SJ. Understanding Pain for Better Clinical Practice. 1. utg. Elsevier Health Sciences; 2005. 208 s.
  3. Linton SJ, Shaw WS. Impact of Psychological Factors in the Experience of Pain. Phys Ther. 1. mai 2011;91(5):700–11.
  4. Chila A. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. 2010. 1472 s.
  5. Darlow B, Dowell A, Baxter GD, Mathieson F, Perry M, Dean S. The enduring impact of what clinicians say to people with low back pain. Ann Fam Med. desember 2013;11(6):527–34.
  6. Hadi MA, Alldred DP, Briggs M, Marczewski K, Closs SJ. «Treated as a number, not treated as a person»: a qualitative exploration of the perceived barriers to effective pain management of patients with chronic pain. BMJ Open. 1. juni 2017;7(6):e016454.
  7. Lonsdale C, Hall AM, Williams GC, McDonough SM, Ntoumanis N, Murray A, mfl. Communication style and exercise compliance in physiotherapy (CONNECT): a cluster randomized controlled trial to test a theory-based intervention to increase chronic low back pain patients’ adherence to physiotherapists’ recommendations: study rationale, design, and methods. BMC Musculoskelet Disord. 15. juni 2012;13:104.

 

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.