fbpx

Trening bedrift

Morsom, effektiv og variert trening for din bedrift

1 times trening i uken vil gi din bedrift mindre sykefravær, økt arbeidsevne og økt produktivitet. Våre terapeuter/trenere vil gi dine ansatte variert, morsom og effektiv trening i deres lokaler eller i vårt treningsstudio.

I en gjennomsnittlig bedrift er omtrent 60 % av de ansatte fysisk inaktive. Det er ansatte som kommer på jobb, men som ofte ikke presterer optimalt. Det kan være snakk om alt fra overvekt, dårlig kosthold, rygg- og nakkeplager, stress, søvnproblemer og liknende, som igjen kan føre til lavere produktivitet og høyere sykefravær.  Den beste investeringen med størst avkastning er å få de fysisk inaktive ansatte til å endre livsstil – dette er noe du som arbeidsgiver kan gjøre noe med!

Mange bedrifter tilbyr eksempelvis trening i regi av arbeidsplassen og/eller økonomisk bidrag til trening. Undersøkelser viser at dette er goder som er høyt verdsatt hos arbeidstakere og gir en positiv holdning til bedriften. Det bidrar også positivt til det sosiale og gir økt samhold blant de ansatte.

Utdrag fra studie i 2015:

Resultatene viser et signifikant fall i korttidssykefraværet for treningsgruppen på 49 prosent. I tillegg steg arbeidsevnen med 5 prosent og produktiviteten økte med 5,5 prosent sammenlignet med personene i kontrollgruppen.

Den generelle helsen økte med 11,5 prosent, ifølge studien.

Deltakerne i treningsgruppen fikk tilbud om én time høyintensitetstrening i arbeidstiden per uke. I tillegg ble de oppfordret til å gjennomføre 30 minutter moderat aktivitet seks dager i uken på egenhånd.

Workplace Health Promotion: Implementing physical activity at the workplace – a change project Just Bendix Justesen PhD Thesis 2015

 

Vennligst oppgi navn og e-postadresse for å komme til kostholdskalkulatoren.